Spambloggar.se

Hur viktigt är det att synas där ute?
Hem > Hur viktigt är det att synas där ute?

Hur viktigt är det att synas där ute?

Varför ska en kund välja ditt företag framför alla andra? Det är en fråga som bör cirkulera i huvudet ett tag. Hur viktigt är det att synas där ute i media? Faktum är att ert företag kommer inte vara först med att fundera på det och ni kommer säkerligen inte att vara sist. 

Det finns många fördelar och det är givetvis bra att ta hänsyn till dem.

Tänk på er och era konkurrenter. Fördelar hos er är kanske inte alltid, men ofta, väldigt lika hos dig och dina konkurrenter. Kunden i fråga hamnar där ofta i ett glapp – vem ska den välja att gå till? Priser brukar vara snarlika, service snarlika… Vad är det då som gör att det slutgiltiga valet blir av? Jo – ditt namn! I slutändan handlar faktiskt mycket om hur välkänd du är. Ett välkänt namn, som klingar till i bakhuvudet – ger en större tillit.

Säg att en kund står och väljer mellan två företag att utföra en viss tjänst. Kunden ser på innehållet att tjänsterna är snarlika. Vad är det då som får personen att välja? Jo, hur mycket företaget har marknadsfört sig. En reklam som man sett på tv – en plansch någonstans på gatan eller kanske ett inlägg i tidslinjen på Facebook förra veckan. Allt detta kommer göra att kunden kommer ihåg dig.

Det går aldrig att påpeka hur viktigt det är att synas där ute. Men framför allt – att synas där konkurrenterna syns!