Spambloggar.se

Anpassa företagets inlägg
Hem > Anpassa företagets inlägg

Anpassa företagets inlägg

Materialet är viktigast för att lyckas med marknadsföringen, speciellt i sociala medier där mediebruset slukar all information. Om vi sammanfattningsvis ska titta på några faktorer som fungerar kan de se ut så här: 

Bild och video

  • Bilden/videon ska väcka nyfikenhet och få läsaren att bli uppmärksam. 
  • Bilden/videon ska vara relevant till budskapet och gärna ha en länk dit läsaren kan få en ännu tydligare koppling.
  • Bilden/videon ska aldrig innehålla text eller logotyper som tar fokus och plats.

 

Text

  • Texten ska vara kort och koncist, där den viktigaste informationen kommer först och gärna innehålla en länk dit läsaren hittar mer information. 
  • Texten ska vara relevant mot budskapet och mot bilden eller videon.
  • Texten ska vara anpassad för den målgrupp som kommer att läsa den.