Spambloggar.se

Anpassa företagets inlägg
Hem > Anpassa företagets inlägg

Anpassa företagets inlägg

Materialet är viktigast för att lyckas med marknadsföringen, speciellt i sociala medier där mediebruset slukar all information. Om vi sammanfattningsvis ska titta på några faktorer som fungerar kan de se ut såhär: 

Bild och video

Bilden/videon ska väcka nyfikenhet och få läsaren att bli uppmärksam. 

Bilden/videon ska vara relevant till budskapet och gärna ha en länk dit läsaren kan få en ännu tydligare koppling.

Bilden/videon ska aldrig innehålla text eller logotyper som tar fokus och plats.

Text

Texten ska vara kort och koncist, där den viktigaste informationen kommer först och gärna innehålla en länk dit läsaren hittar mer informaiton. 

Texten ska vara relevant mot budskapet och mot bilden eller videon.

Texten ska vara anpassad för den målgrupp som kommer att läsa den.