Johannesberg 4, 104 22 Stockholm    info@spambloggar.se

Bloggen om digital marknadsföring

Jag, Lassegw kommer uppdatera denna blogg.


Videomarknadsföring - en snabb guide till hur du publicerar din första video

Facebook, Instagram, Snabchat, Youtube - alla dessa sociala medier ökar och ökar för varje år. Att företag inser att de måste finnas på dem är inte längre bara ett konstaterande. Men räcker det idag? 2016 har varit året då vi sett enormt mycket videos på plattformar. Instagram har ökat tidsramen på sina inlägg till 1 minuter, Snapchat har ökat till längre än 10 sekunder och Facebook låter nu användare sända live. Videomarknadsföring blir allt större och det är bevisat att videoklipp engagerar mycket fler klick, gillningar och delningar på Facebook än annat innehåll. Men hur kommer man gång med videomarknadsföring?

Börja med att ta fram en strategi

Det största arbetet måste ske innan kamerat sätts på. Här är det mycet som måste bestämmas och planeras - inte bara för att kostnadsreducera och göra produktionen mer tidseffektik - utan för att identifiera syftet med din video.

Vad vill du uppnå? Bestäm något/några mål med videon. Det kan vara att flre får kännedom om varumärket eller att visa en ny produkt. 

Vilka vill ni nå? Bestäm en eller flera målgrupper som ni tror kommer hitta videon. Anpassa er efter dom.

Vad vill ni uppnå? Ta fram videons budskap som bör vara ganska tydliga och enkla.

Hur visar ni det ni vill uppnå? I denna slutliga fråga bestämmer ni hur ni lättast visar de ni bestämt i tidigare frågor. Kanske passar en animerad film bättre för att visa en produkt? Ni bestämmer!

Genomförandet av videon 

När videon är klar och publicerad ligger den där. Men hur får man folk att se den? Jo, spridning. Sprid den på dina sociala kanaler, Youtube och på hemsidan.

Utvärdering

Till sist bör ni utvärdera er video. Nådde ni er önskade målgrupp? Förstod de budskapet? Ta med er datan och analysera den inför nästkommande projekt. Tänk på att man kan alltid bli bättre och mer kreativ. 

 

12 jun 2016